Grootschalige aanleg natuur op vele plekken in Zuid-Holland

De Provinciale Staten van Zuid-Holland gaan actief aan de slag met nieuwe natuur aan leggen in Zuid-Hollandse gebieden, zelfs als daarvoor onteigening nodig is. Dit hebben ze besloten op woensdag 14 december. Het doel: uiteindelijk 45.000 hectare beschermde natuur in 2027 realiseren.

Minste natuur heeft grote gevolgen
Van alle provincies in Nederland, heeft Zuid-Holland de minste natuur. Alleen al daarom is het van groot belang dat sterke, mooie natuur wordt gerealiseerd in de provincie. Ook helpt dit bij het tegengaan van de stikstofcrisis en wordt de afnemende biodiversiteit teruggedrongen. Kortom: meer natuur zorgt voor een schonere lucht en meer verschillende flora en fauna.

Laatste stap: onteigening 
GroenLinks is blij met de rol die de provincie aanneemt. Toch is het vervelend dat sommige moeilijke besluiten noodzakelijk zijn. Denk hierbij aan onteigening: het verplicht uitkopen van land aan de overheid. Dit wordt gezien als een allerlaatste stap, die niet ingezet moet worden tenzij het absoluut nodig is. Het heeft namelijk grote gevolgen voor inwoners. Daarom pleitte de partij ook voor menselijke benadering; de natuur is van groot belang, maar ga ook in goed gesprek met de inwoners.

Lokaal draagvlak
“Wij hebben gevraagd om in dit soort processen stevig in te zetten op het onderhouden van een goede relatie met inwoners, zelfs als er weinig te melden is,” zegt Ariëtte Kasbergen, Statenlid Zuid-Holland voor GroenLinks. “Besluiten van de overheid zouden nooit onverwachts mogen komen en lokaal draagvlak is heel belangrijk voor succes.”

Zelf realiseren
GroenLinks heeft ook gepleit voor hulp vanuit de provincie voor inwoners en agrariërs bij het zelf realiseren van natuur, waarmee onteigening kan worden voorkomen.