GroenLinks furieus over keuze voor parkeren boven leefbaarheid

Tijdens de vergadering van afgelopen dinsdag werd door GroenLinks en de PvdA geopperd om de reserves voor het parkeren in winkelcentrum in de Bogaard niet aan te houden. Deze reserves behoren bij de ambitie om het parkeren in het winkelcentrum goedkoper te maken. Het gaat om een bedrag van €920.670,-

Bezuinigen op de verkeerde punten
GroenLinks is furieus over de beslissing om in tijden van bezuinigingen deze reserve aan te houden, zo schrijven ze in een bericht aan Rijswijk.tv. GroenLinks is boos omdat de Rijswijkse coalitiepartijen wel kiezen om te bezuinigen op de zorg, groen en duurzaamheid. Tijdens de raadsvergadering lieten zij blijken niet tevreden te zijn met het bezuinigingsvoorstel van het college en gaf andere mogelijkheden aan.

Kleine beslissingen met grote gevolgen
In het voorjaar bleek dat ook de gemeente Rijswijk in een financieel tekort zou komen. De voorgestelde bezuinigingen van toen zijn volgens GroenLinks niet eerlijk verdeeld over de verschillende domeinen. ”Er wordt vooral bezuinigd op groen, duurzaamheid, energietransitie en sociale projecten. Het gaat hierbij om relatief kleine bedragen, maar met grote gevolgen. Veel belangrijke dossiers als energietransitie en de invoering van de omgevingswet komen stil te staan”, vertelt GroenLinks raadslid Nanette Kistemaker. “Terwijl het geld dat we hiermee bezuinigen, slechts een fractie is van de € 920.000,- die de gemeente op de plank heeft liggen voor parkeren. Daarmee zou het tekort in één keer opgelost zijn”.

Parkeren boven sociaal domein
Tijdens de raadsvergadering gaf GroenLinks samen met de PvdA twee mogelijkheden voor het behouden van het budget op de zorg, groen en duurzaamheid. Bij de stemming over de wijziging (amendement) van GroenLinks en PvdA gaven Wij. en D66 aan wel sympathie te hebben voor het amendement maar in het kader van het tekort over 2019 toch te kiezen voor het collegevoorstel om deze projecten niet te laten doorgaan.