Groencafé: Kappen met kappen van bomen

Rijswijk wil graag bekend staan als een groene gemeente. Elke boom die je kapt is er één teveel, zeker als je er niet een nieuwe voor terug plaatst. Op zaterdagochtend 26 augustus organiseert het Platform Groen in Rijswijk het derde Groencafé van dit jaar. Vanuit het uitgangspunt dat we maar eens moeten ‘kappen met kappen’, is de boom en zijn behoud onderwerp van discussie. In het Groencafé gaan we ‘bomen over bomen’!

Twee boomexperts geven voorafgaand een inspirerende lezing. Hans Kaljee, hoofdstedelijk bomenconsulent – ook wel de bomenburgemeester van Amsterdam genoemd -, geeft inzicht over de betekenis van de boom voor de biodiversiteit, maar ook voor de leefbaarheid in de stad. Wat betekent de boom in de strijd tegen klimaatverandering en hittestress? En welke invloed heeft deze op het welzijn en de gezondheid van mensen? En kost de boom alleen maar geld of levert deze ook geld op?

De tweede spreker is Annemiek van Loon. Zij is bomenconsulent en bijenmakelaar. Ze adviseert gemeenten bij het gemeentelijk groenbeleid met passie voor bomen en bijen als basis. Zij vertelt over de keuzes die gemeenten maken in hun bomenbeleid- en beheer. Zij legt uit welke alternatieven er zijn voor kap, maar gaat ook in op de vraag of het altijd mogelijk is om bomen te behouden. Ook zal zij vertellen over haar ervaringen in haar eigen gemeente Epe, waar zij samen met medebewoners werkt aan een alternatief plan voor de herinrichting van een provinciale weg. Hierdoor hoeven minder bomen te sneuvelen.