Groen Links Rijswijk thema-avond over jeugdzorg

Op donderdag 8 februari om 20.00 uur organiseert Groen Links Rijswijk in haar Campagnehuis aan de Herenstraat 103 een thema-avond over jeugd, zorg en samenleving. Ouders zijn als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van hun kinderen.

Jeugdzorg is maatwerk, kan dat beter ?
Als ze daar hulp bij nodig hebben komt sinds 2015 de gemeente in beeld. En dat gebeurt in de vorm van jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dat is maatwerk. De vraag is of dat allemaal goed gaat en of het niet beter kan. Wat zijn de kansen en de bedreigingen? Tijdens deze thema-avond komen deze vragen aan de orde.