GroenLinks: ‘Nu bijenconvenant tekenen’

In de raadsvergadering van 15 december 2015 zei de wethouder n.a.v. vragen van GroenLinks dat “als het loopt zoals het loopt we begin 2017 het bijenconvenant kunnen ondertekenen”. “Inmiddels is het begin 2017 en hebben we nog niets over ondertekening gehoord. Daarom nu de vraag: wanneer, op welke datum, gaat het bijenconvenant ondertekend worden? En waarom is het nog niet ondertekend?”, aldus Marieke Alberts van GroenLinks. In de raadsvergadering op dinsdag 7 februari stelt zij dit aan de orde.

Bijen zijn cruciaal voor de bestuiving in de natuur en landbouw en daarmee voor de voedsel- en fruitproductie. Een bijenconvenant moet aan de bijensterfte een eind maken.