Gratis parkeervergunning voor Rijswijker

“De gemeente Rijswijk verdient aan haar parkeerbeleid. Elk jaar is er een overschot van € 900.000. Daarmee kan je het hele systeem direct herzien”, betoogt Romy de Man, raadslid van Onafhankelijk Rijswijk. “De eerste vergunning moet gratis zijn en voor heel Rijswijk gelden. “Het parkeerbeleid moet geen melkkoe zijn, maar alleen de kosten dekken”.

Terug naar drie zones
In niet mis te verstane woorden stelt het raadslid dat het huidige systeem met 13 verschillende regelingen nog altijd onduidelijk is voort de Rijswijker. “We moeten naar drie zones. Een vergunningenzone, een vergunningvrije zone en een zone betaald parkeren in de winkelgebieden met tenminste één uur gratis parkeren”.

Mantelzorgers altijd gratis parkeren
De eerste vergunning per huishouden moet gratis zijn, alle daaropvolgende vergunningen kosten € 45. Vergunningen voor mantelzorgers worden altijd gratis. Romy de Man: “De inkomsten in de begroting van het parkeren zijn 1.8 miljoen euro, terwijl de kosten slechts 900.000 euro bedragen. Dat geeft aan dat een goedkoper en simpel parkeersysteem goed haalbaar is”.