Goedkeuring ombouw kantoorpand naar 134 woningen

Het College van B&W heeft de herontwikkeling goedgekeurd van het leegstaande kantoorpand aan de Burgemeester Elsenlaan 321 naar 134 woningen. Ook komen er woon-werk units voor een beroep aan huis.

Vergroening van het buitenterrein
Het gaat om 134 woningen, waarbij op de begane grond en de eerste etage woon-werkunits komen. Er worden op de lage zijde ook nog twee bouwlagen toegevoegd aan het pand. Het bestaande hoogteaccent ter hoogte van de Nijverheidsstraat wordt niet verhoogd.  Bewoners kunnen parkeren in de parkeergarage. De buitenruimte wordt opnieuw ingericht en vergroend.

Bijdrage aan beter imago van het gebied
Dit plan kan sluit aan op de gewenste ontwikkeling van het Havengebied tot gemengd woon- en werkgebied zoals gesteld in de Stadsvisie en de Toekomstvisie Plaspoelpolder en draagt bij aan de verstedelijkingsopgave rond de Centrale As van de stad. Het transformatieplan kan na het plan van Steenvlinder (de kluswoningen) aan de Koopmansstraat fungeren als één van de aanjagers om meer levendigheid te brengen in het Havengebied, zowel overdag als in de avond.  Het nieuwe uiterlijk zal bijdragen aan een beter imago van het gebied.