Gevaarlijke zebra door losliggende stenen

Ongelijke of losliggende trottoirtegels zorgen voor gevaarlijke situaties die leiden tot valpartijen. Het Buurt Preventie Team Oud Rijswijk trof tijdens hun ronde op het zebrapad / fietspad van de kruising Burgemeester Elsenlaan / SW Churchilllaan beschadigde en losliggende tegels (wit) aan. Ze hebben het direct gemeld bij de gemeente.