Generaal Spoorlaan gaat in september op de schop

Het plan om de Generaal Spoorlaan opnieuw in te richten is vastgesteld. Verwacht wordt dat in september de eerste schop de grond in gaat. Hieraan voorafgaand is er nog een informatiebijeenkomst over de planning, fasering en werkwijze. De datum hiervoor wordt nog bekend gemaakt. De riolering en leidingen voor gas en water moeten worden vervangen. Gelijkertijd wordt de omgeving opnieuw ingericht, zodat die beter voldoet aan de eisen van de moderne tijd. Denk aan meer ruimte voor groen en waar mogelijk ondergrondse afvalcontainers. In het plan zijn de suggesties en opmerkingen van bewoners meegenomen. Hiermee kon een breed gedragen plan worden opgesteld. De gemeente start binnenkort met de voorbereidingen.