Geneesmiddelen en micro plastics in ons water

“Uit de rapportage blijkt dat de chemische waterkwaliteit onvoldoende is en verbeteringen van de afgelopen jaren stagneren”, aldus het Hoogheemraadschap Delfland in haar Waterkwaliteitsrapportage 2016.

 Als boosdoener wordt dan snel gekeken richting de meststoffen en bestrijding-middelen van de glastuinbouw. Maar de laatste periode zijn er ook nieuwe stoffen zoals geneesmiddelen en (micro)plastics die zorgen baren. Microplastics zijn kleine deeltjes plastic die in het milieu terechtkomen. De deeltjes zijn afkomstig van slijtage van synthetische kleding tijdens wasbeurten maar worden ook toegevoegd aan peelingstandpasta en cosmetica.

De zorg voor de waterkwaliteit is één van de kerntaken van Delfland. Delfland streeft naar schoon en gezond water voor mens en dier, dat zorgt voor een aantrekkelijke leefomgeving .

Dinsdag 23 mei staat dit onderwerp op de agenda van de raadsleden