Gemengde gevoelens over behoud AZC

Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) heeft woensdag besloten geen gebruik te maken van de optie om het contract met het (Centraal Orgaan Asielzoekers) COA tussentijds te beëindigen. Deze mogelijkheid staat in de overeenkomst die gesloten is tussen de gemeente Rijswijk en het COA. Indien de wens er zou zijn om het contract te beëindigen, dient de gemeente dit voor 31 mei 2019 schriftelijk kenbaar te maken.

Besodemieterd en bedrogen
Marc Weterings van Rijswijks Belang neemt geen blad voor de mond als het gaat over het Rijswijkse Asielzoekerscentrum. Hij vindt dat de Rijswijkers besodemieterd en bedrogen zijn omdat ze door een uitgelekt politierapport moesten vernemen dat er veel misstanden zijn in en rond het AZC. Hij uiterst verbaasd dat het college bekend gemaakt heeftdat het AZC open moet blijven. Hij dient op 21 mei een verzoek in om het AZC alsnog te sluiten.

Crimineel gedrag
Ondanks het feit dat het grootste deel van de 450 asielzoekers die in Rijswijk verblijven zich keurig gedragen is er een groep die crimineel gedrag vertoont. Uit een uitgelekt politierapport blijkt dat het gaat om mensen uit ‘veilige’ landen, die geen kans maken op asiel in Nederland. Het gaat om meldingen van alcohol- en drugsgebruik, overlast, intimidatie, inbraken, vechtpartijen, winkeldiefstal, heling en bedreiging met messen. ‘Het aantal overlastmeldingen is in 2018 met 95% toegenomen ten opzichte van 2017,’ zo meldt het politierapport.

Rijswijks Belang is voor sluiting AZC
Fractievoorzitter Marc Weterings van RijswijksBelang dient dinsdag 21 mei tijdens de raadsvergadering een verzoek in (motie) om het contract met het AZC niet te verlengen en gebruik te maken van de tussentijdse mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen. De VVD heeft reeds aangegeven dit verzoek te steunen. Volgens Weterings is dit omdat de veiligheid van de Rijswijkers in onze ogen niet gegarandeerd kan worden. ‘Uit de verklaring van het college blijkt dat ook zij deze garantie niet kunnen geven. Er moet volgens de plannen van Rijswijk ook voldoende politiecapaciteit zijn om de veiligheid te garanderen. Die capaciteit laat te wensen over.’

De meningen over het behoud zijn verdeeld
Weterings: Ik vond het lastig om deze beslissing te nemen, omdat er ook veel goede mensen in het AZC verblijven, maar het gaat mij om de veiligheid van Rijswijk.’ Ook VVD-er Coen Sleddering vindt het geen goed idee om het AZC open te houden. ‘De eerste twee en een half jaar ging het hartstikke goed. Toen kwamen er gezinnen met kindjes. De groep met alleenstaande mannen die de problemen veroorzaken hebben het draagvlak verkleind. De veiligheid kan niet gewaarborgd worden. Daarom is VVD niet voor verlenging.’ Ook Andy Kooy van de PvdA reageerde op het besluit. Hij is verheugd dat Rijswijk zijn verantwoordelijkheid blijft nemen om een veilige plek te bieden aan diegenen die dat nodig hebben. Kooy: ‘Het is goed dat inzet van vrijwilligers en professionals bij het Rijswijkse AZC onderkend wordt. Belangrijke stappen voor noodzakelijk draagkracht maar ook het functioneren van het AZC zijn genomen in afspraken om overlast aan te pakken. Alleen zo kunnen we bijdragen leveren aan een veilige opvang voor zo lang dat nodig is.’

Over twee jaar gaat het AZC definitief dicht
Rijswijk.tv sprak ook met Ed Braam van Beter voor Rijswijk: ‘De raad heeft destijds in een meerderheid goedgekeurd dat we een AZC zouden krijgen voor vijf jaar. De belangrijke voorwaarde was dat er een goede handhaving zou zijn zonder rariteiten. We zouden alleen statushouders opnemen die in afwachting zijn van een plekje in een huis. Het geintje wat het COA ons geflikt heeft met de uitgeprocedeerde gelukszoekers moeten ze niet weer flikken. Over twee jaar gaat het AZC definitief dicht.’