Gemeenteraad bezoekt Biomedical Primate Centre in Rijswijk

Reeds jaren worden er acties gevoerd die zouden moeten leiden tot sluiting van het zogenaamde apencentrum in Rijswijk. Met name de laatste tijd worden er weer nieuwe acties uitgevoerd die worden georganiseerd door de oprichter van een nieuwe partij die volgend jaar wil meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Het is een schot voor open doel, foto’s te tonen van zielige apen waarmee de vreselijkste dingen zouden worden uitgevoerd. Het plaatsen van een handtekening uit medelijden is dan ook snel geplaatst. Het was dan ook voldoende aanleiding dat leden van de Gemeenteraad zelf eens een kijkje gingen nemen in het primatencentrum om te beoordelen of deze verhalen kloppen.

Vrijwel de gehele Gemeenteraad, de burgemeester en wethouder Borsboom werden door de directeur van BPRC, Ronald Bontrop ontvangen. De organisatie telt 110 medewerkers, waarvan er 50 werkzaam zijn in de verzorging van de apen.

In totaal worden er ongeveer 1500 apen gehouden, waarvan de meeste zich vrij kunnen bewegen in grote binnen en buitenverblijven. Om ziekten buiten te houden worden de apen daar gefokt en mogen pas na vier jaar meedoen aan het onderzoeksprogramma. Biomedical Primate Centre doet heel veel onderzoek om proeven, die nodig zijn bij het ontwikkelen van medicijnen op andere wijze uit te voeren. Proeven op dieren worden alleen uitgevoerd indien er geen alternatieven voorhanden zijn.

De Overheid oefent strenge controles uit, zo mogen de apen geen pijn lijden. Er is in het centrum nog nooit een proces verbaal opgemaakt, wegens het niet naleven van de wettelijke voorschriften, die heel streng zijn. De verzorging wordt liefdevol door de medewerkers. De komende vijf jaar komen, dankzij de noodzakelijke proeven veel nieuwe medicijnen beschikbaar die te danken zijn aan de proeven die in het primatencentrum worden gedaan. Momenteel lopen er onderzoeken naar nieuwe medicijnen tegen de slopende ziekte ALS en AIDS. De medicijnen kunnen er niet komen zonder deze proeven. Microsoft baas Bill Gates geeft ook vele opdrachten, met name vanwege de ontwikkelingen voor epidemieën in o.a. Afrika. Ronald Bontrop is teleurgesteld over de acties van diverse groepen, die ook in Rijswijk worden gevoerd.

Aan de hand van een beeldpresentatie liet hij dramatische foto’s zien van “zielige apen” Sommigen waren totaal verminkt. Bij deze beelden die actiegroepen gebruiken wordt niet gezegd dat dit het resultaat was van een tragische vechtpartij tussen twee vrouwtjes en geen relatie was van enige proef. Ook andere foto’s bleken te zijn gegoogeld, zoals een aap met zijn kop uit een doos. Deze bleek in Iran te zijn gebruik om in een raket af te worden afgeschoten. Een serie foto’s van een kaalgeschoren rug van een aap, met toegebrachte verminkingen. In werkelijkheid waren het krenten, totaal onschuldig. De radicale actiegroepen zijn zelfs over gegaan tot geweld tegen de medewerkers.