Gemeenteraad bespreekt sportnota in voorjaar 2017

Maandag 7 november is de aftrap van een nieuwe sportnota in Rijswijk.

Net als de stadsvisie en de cultuurvisie wil de gemeente dat doen samen met de gebruikers. Daarom worden alle sportverenigingen uitgenodigd om hun bijdrage te leveren. Het is de bedoeling dat deze sportnota in mei 2017 wordt besproken in de gemeenteraad.

De sportnota is nodig door de ontwikkelingen binnen Rijswijk om kaders te hebben waarbinnen besluiten genomen worden. Het afbranden van de gymzaal aan de P. van Vlietlaan, de slechte staat van de Marimbahal en de brand bij de scholendriehoek maken dat er gekeken wordt naar een zo optimale invulling van het accommodatiebeleid binnen sport.

Daarnaast groeit Rijswijk ook en is er, vooral in Rijswijk Buiten, de noodzaak tot de bouw van in ieder geval nieuwe gymzalen ten behoeve van het bewegingsonderwijs.