Gemeente zorgt voor tijdelijke helpende handjes

Ben je door een aandoening of na een medische ingreep tijdelijk beperkt? Of ben je mantelzorger en heb je de zorg voor uw dierbare? En kan je tijdelijk wel wat huishoudelijke hulp gebruiken? Met ingang van 1 januari 2017 kan je voor maximaal 40 uur huishoudelijke hulp aanvragen. Je betaalt hiervoor een eigen bijdrage van € 5,- per uur. De gemeente betaalt de rest.

De tijdelijke huishoudelijke hulp is bedoeld voor inwoners die door een kortstondige beperking bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of omdat ze mantelzorger zijn, wel wat extra handjes kunnen gebruiken.

Voor deze hulp is geen Wmo-indicatie nodig. Mantelzorgers moeten wel minimaal 8 uur per week en 3 maanden of langer voor hun naaste(n) zorgen. En ze moeten zich als mantelzorger aanmelden bij de mantelzorgconsulenten van Stichting Welzijn Rijswijk. Dat kan telefonisch bij Lisette Hart op tel. 06 – 20 66 40 59 of bij Lonneke Hofmeester, tel. 06 – 40 75 93 56 of per e-mail naar mantelzorg@welzijn-rijswijk.nl

Mensen die hiervoor in aanmerking denken te komen kunnen de hulp rechtstreeks aanvragen bij een van de zorgaanbieders die in 2017 huishoudelijke hulp gaan leveren in Rijswijk en waarmee de gemeente een contract heeft. De eigen bijdrage van € 5,- moet worden betaald aan de organisatie die de hulp levert. De actuele lijst van aanbieders staat vanaf 1 januari 2017 op www.rijswijk.nl (zoek op ‘aanbieders huishoudelijke hulp’).

Voor vragen kan je contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14070.

Deze voorziening vervangt de huidige regeling Tijdelijke huishoudelijke hulp (HHT). Wie dit jaar (tot en met 31 december) nog tijdelijke hulp heeft aangevraagd of nodig heeft, mag de resterende uren in de periode tot en met 31 maart 2017 opmaken