Gemeente zoekt beheerders voor schoonmaak-aanhanger

De gemeente is een wijkgerichte schoonmaakactie gestart. Het team straatreiniging van de gemeente komt op dinsdag 10 en woensdag 11 april naar de Bomenbuurt en het Havenkwartier om de openbare ruimte hier schoon te maken. Zij doen dat graag samen met de bewoners. Er is een schoonmaak-aanhanger met materialen. Hiervoor zoeken ze beheerder. Wil jij dat doen, geef je op via stadhuis@rijswijk.nl

Schoonmaak-aanhanger staat centraal in de wijk
Deze aanhanger wordt op een centrale plek in de wijk gezet, zodat je van daar uit met het team van straatreiniging mee de wijk door kan. De beheerder kan de materialen uitlenen aan de vrijwillige schoonmakers. Je kan ook helpen door bijvoorbeeld uw auto aan de kant te zetten of zwerfafval van de stoep op de straat te vegen zodra de veegwagen er aan komt. Ook kunt u materiaal, zoals knijpers en vuilniszakken, lenen bij de schoonmaak-aanhanger

Planning van de wijken staat  op www.rijswijk.nl/actueel/agenda/2018/4/11/voorjaarschoonmaak-bomenbuurt-en-het-havenkwartier

Alleen in de wijken waar een beheerder zich aanmeldt, kunnen we de schoonaanhanger plaatsen (in de buurt van het woonadres van de beheerder).