Gemeente start Kort Geding over pizzeria Casanova

De gemeente Rijswijk bezocht vandaag Pizzeria Casanova en zag dat de pizzeria niet is ontruimd. Daarom zet de gemeente nu een kort gedingprocedure in gang. Op 9 januari meldde het college van burgemeester en wethouders Leo Fasani per brief om de pizzeria binnen een week te ontruimen.

Vier jaar geleden werd overeenkomst getekend om pizzeria te ontruimen
In oktober 2013 is door beide partijen een afspraak ondertekend waarbij de eigenaar van de pizzeria nog ruim vier jaar de gelegenheid kreeg om zijn pizzaria op deze locatie af te bouwen. In de overeenkomst is afgesproken dat de huurovereenkomst met ingang van 31 december 2017 wordt beëindigd. De pizzeria moest dan volledig zijn ontruimd.

De gemeente wil dat de pizzeria op deze plek verdwijnt omdat in het door de gemeenteraad in 2009 vastgestelde bestemmingsplan Landgoederenzone voor dit gebied een groene corridor is aangegeven tussen het Rijswijkse Bos en het Landgoed Te Werve.