Gemeente Rijswijk heeft 7,5 miljoen tekort door hoge kosten

Ieder jaar maakt de gemeente Rijswijk een begroting voor de kosten die ze in een jaar verwachten te hebben. Aan het eind van het jaar wordt vervolgens gekeken hoeveel er is uitgegeven. In 2017 werd de jaarrekening nog positief afgesloten met een voordelig resultaat van €150.000 euro. De jaarrekening van 2018 laat een heel ander resultaat zien, namelijk een tekort van €7,5 miljoen euro.

Algemene reserve
Een negatief resultaat betekent niet gelijk dat het slecht gaat met Rijswijk. Er is een pot die de naam ‘algemene reserves’ heeft. Het tekort van €7,5 miljoen wordt daarmee rechtgetrokken. De gemeente houdt na het rechttrekken van dit tekort nog een eigen vermogen van bijna €34 miljoen euro.

Langer thuis blijven wonen kost veel geld
De enorm stijgende kosten voor jeugdzorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zorgen grotendeels voor de overschrijding van het budget. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via deze wet. De vraag wordt steeds groter en dus stijgen de kosten mee. Ook in 2019 groeit deze kostenpost flink.

Kosten tegen het licht houden
Het college van de gemeente Rijswijk stelt dat ze alle kosten tegen het licht gaan houden en kritisch naar de uitgaven gaan kijken. De kersverse wethouder Jeffrey Keus van Gemeentebelangen die verantwoordelijk is voor de centen van de gemeente geeft aan dat hij zich verantwoordelijk voelt en gepaste maatregelen gaat nemen om Rijswijk voor nu en in de toekomst financieel solide te houden.