Gemeente Rijswijk maakt zich hard voor verkeersveiligheid door extra aandacht rondom scholen

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen – met de inluiding van de Maand van de Verkeersveilige Schoolomgeving 2022. Gedurende augustus en september besteden gemeentes en scholen in Zuid-Holland samen extra veel aandacht aan dit belangrijke onderwerp. De missie is om verkeersveiligheid rondom scholen te verbeteren.

Luisteren en bellenblazen
Op de Rijswijkse Wethouder Brederodeschool, die het verkeersveiligheidslabel School op SEEF heeft, doen ze enthousiast mee. Alle leerlingen van groep 1 tot en met 8 staan verzameld op het schoolplein. Ze praten veel, krijgen een bellenblaas uitgedeeld en vragen zich af wie die man in pak is. De juf zorgt voor stilte en geeft de beurt aan Armand van de Laar, wethouder Stadsontwikkeling, Mobiliteit, Grondzaken en Participatie. Eerst maakt hij wat grapjes. De kinderen vinden hem leuk. Vervolgens legt hij uit wat verkeersveiligheid precies inhoudt, waarom het belangrijk is en hoe de kinderen er zelf mee te maken hebben. Een belangrijke les. Ook werd aan ieder kind een reflector uitgedeeld toen ze naar binnen gingen.

Jonge vertegenwoordigers
De gemeente Rijswijk heeft een paar “kinderrechtenambassadeur”: jongens en meiden van twaalf jaar en jonger die helpen bij kwesties relevant voor hun leeftijdsgenoten. Naoufal, een leerling uit groep 8 op de Wethouder Brederodeschool, is zo’n ambassadeur. Hij kreeg ook de beurt en legde zijn taak uit. Dat is op zoek gaan naar dingen die beter kunnen in Rijswijk en ze aankaarten bij de gemeente. Voorstellen kunnen goedgekeurd en uitgevoerd worden en vaak gebeurt dat ook. Zo waren de stoepen laatst veiliger gemaakt en is er nu veel aandacht voor kinderen hun verkeersveiligheid.

Ongelukken na de vakantie
Statistieken laten zien dat de meeste verkeersongelukken plaatsvinden aan het begin van het nieuwe schooljaar. De eerste maand is dus net iets gevaarlijker, en hier zijn meerdere redenen voor. Ouders en kinderen zijn bijvoorbeeld nieuw in de buurt en dus nog niet bekend. Soms zijn ze net terug vakantie en niet meer gewend aan de Rijswijkse wegen. Vaak zijn kinderen dolblij om hun vriendjes en vriendinnetjes weer te zien en dus iets roekelozer. Over het algemeen zitten zowel kinderen als ouders minder in een routine, wat zorgt voor meer slordigheid en dus meer ongelukken in het verkeer.

Ouders als ambassadeurs
“Iedere ouder is eigenlijk ambassadeur voor hun eigen kinderen op het gebied van veiligheid,” legt Armand van de Laar uit. “Ze zijn verantwoordelijk voor veel dingen. Denk bijvoorbeeld aan het verkeer uitleggen aan hun kinderen, zorgen dat hun fietsjes wel goede sturen en werkende lichten hebben, zelf niet te hard rijden in de schoolomgeving. Ze zorgen voor veiligheid én geven het goede voorbeeld voor hun kinderen, die op school ook verkeersles krijgen in groep 7 en 8.”

De gemeente
Verkeersveiligheid is een grote verantwoordelijkheid van de gemeente. Hier doen ze twee belangrijke dingen voor: de infrastructuur verbeteren en de mensen meer bewust maken. 
”De verantwoordelijkheid ligt als eerst bij alle deelnemers van het verkeer, maar als gemeente proberen we zo goed mogelijk verkeersveilige situaties te maken,” zegt de wethouder. “Neem bijvoorbeeld de gele borden met Nijntje erop. Het doel ervan is om deelnemers van het verkeer bewuster te maken van waar en hoe ze rijden. Bewustzijn is het allerbelangrijkste.” Ook is het bewustzijn van de mensen iets dat, net als een stoep of auto, onderhouden moet worden. “Ieder jaar zijn er nieuwe ouders en kinderen. Voor hun moet iedere keer aandacht gegenereerd worden op het gebied van verkeersveiligheid. Het is een bewustwordingscampagne tijdens deze weken, hopelijk met effect op het volledige jaar, om het verkeer in over het algemeen veiliger te maken. Een structureel effect in de samenleving is ons streven.”

Iedereen draagt bij
Uiteindelijk zijn we allemaal – als mensen en gemeente – verantwoordelijk voor de algemene verkeersveiligheid. Als wij nou even bewust blijven van het verkeer, zorgen zij wel voor de infrastructuur. En dan krijgen we ook nog eens hulp van andere belangrijke dingen, zoals de Maand van de Verkeersveilige Schoolomgeving 2022, die vandaag van start is gegaan. Samen houden we het verkeer veilig voor alle kinderen en andere mensen.