Gemeente Rijswijk gaat flitspalen plaatsen op Generaal Spoorlaan, Steenvoordelaan en Beatrixlaan

De Gemeente Rijswijk gaat deze zomer flitspalen plaatsen op de kruising Generaal Spoorlaan en Steenvoordelaan. Hier komt binnenkort een flitspaal in de richting van de Prinses Beatrixlaan. Volgend jaar volgt ook de kruising op de Prinses Beatrixlaan ter hoogte van de Laan van ’t Haantje en Terras van Sion. Hier worden eind 2023 flitspalen geplaatst in beide richtingen. De flitspalen gaan handhaven op het overtreden van de maximum snelheid van 50 km per uur en het door rood rijden, met als doel om de verkeersveiligheid van beide kruispunten te verbeteren.

Hard rijden is doorn in het oog
De Generaal Spoorlaan is al jaren een weg waar weggebruikers vaak te hard rijden. In 2018 werd de weg gereconstrueerd en ging de situatie van twee naar een baan voor het verkeer. Dit werd deels gedaan om de snelheid er uit te halen. In 2020 werd nog een petitie aangeboden aan de wethouder om aandacht te vragen voor het probleem. Ook zijn er in de afgelopen jaren redelijk wat ongelukken gebeurd.

Onderzoek bevestigt te snel rijden
Uit recente snelheidsmetingen blijkt dat de maximum snelheid op beide kruispunten te vaak wordt overschreden en het rode licht regelmatig wordt genegeerd. De gemeente en politie hebben naar aanleiding hiervan een analyse gemaakt van de verkeerssituatie. Daarbij is gekeken naar de huidige snelheidsovertredingen, roodlichtnegatie, het ongevallenbeeld en risico op ongevallen. Op basis van deze analyse heeft het Openbaar Ministerie (OM) besloten om op beide kruispunten flitspalen te plaatsen.

Rijswijk verkeerveiliger maken
Wethouder Mobiliteit Jeffrey Keus is blij met de toekenning: “Verkeersveiligheid is een speerpunt van het college. Samen met bewoners, politie en het OM zetten we in op het verbeteren van de verkeersveiligheid. Te hard rijden is een van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Met het plaatsen van de flitspalen pakken we dit aan. Samen maken we Rijswijk verkeersveiliger.”

Planning
De flitspaal op de kruising Generaal Spoorlaan en Steenvoordelaan wordt aankomende zomer geplaatst. De flitspalen op de kruising Prinses Beatrixlaan met de Laan van ’t Haantje en Terras van Sion worden geplaatst nadat de werkzaamheden van Gasunie voor het project WarmtelinQ op deze locatie zijn uitgevoerd. Naar verwachting is dit in het vierde kwartaal van 2023.