Gemeente plaatst bord met spelregels BBQ Wilhelminapark

De gemeente Rijswijk heeft een bord geplaatst om de overlast van mensen die BBQ-en, picknicken en slapen in het Wilhelminapark te verminderen. De regels gelden ook voor de andere parken. Door een gerichte aanpak hoopt de gemeente de jarenlang slepende situatie van overlast dit jaar terug te dringen.

Gebied leefbaar houden
Met de nieuwe aanpak wil de gemeente samen met onder meer politie, brandweer, GGZ, vuilverwerker Avalex en diverse gemeentelijke afdelingen zoveel mogelijk ruimte bieden aan recreatie, maar tegelijkertijd de recreatiegebieden veilig en leefbaar houden. In het plan van aanpak is veel aandacht voor communicatie richting de gebruikers van de parken. Weten de mensen wel welke spelregels er gelden voor het gebruik van het BBQ-veldje in het Wilhelminapark?

Park schoonhouden en vuilnisbakken op tijd legen
Ook het schoonhouden van de parken is een aandachtspunt. Daar waar gerecreëerd wordt, moeten voldoende en goede afvalbakken staan en sanitaire voorzieningen zijn. Naast het faciliteren moeten ook de afspraken met de gemeentelijke reiniging en de afvalverwerker Avalex op orde zijn, zodat de afvalbakken op drukke recreatiedagen vaker worden nagelopen en geleegd.

Handhaven bij overtreden van de regels
Ook handhaving is nodig om effectief te zijn en gedrag daadwerkelijk te sturen. Recreanten die de regels niet naleven worden aangesproken op hun gedrag en kunnen een boete krijgen.