Geen zes maar vijf woontoren aan Beatrixlaan

De gemeente heeft de plannen voor de HBG-locatie fors herzien. Er komen slechts 5 in plaats van 6 woontorens, met daartussen stadswoningen. De torens worden minder hoog. Ook komt er meer groen langs de Generaal Spoorlaan zijde en langs de Minister van den Tempellaan. Omdat het plan aanzienlijk is gewijzigd, is er een nieuwe inspraakbijeenkomst op 15 januari van 20:00 uur tot 22:00 uur in het Stadhuis van Rijswijk op het Bogaardplein 15.

Herziene opzet wordt toegelicht
Tijdens de inspraakbijeenkomst wordt de herziene opzet voor de HBG-locatie gepresenteerd. Medewerkers van de gemeente en de ontwikkelaar zijn op deze avond aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Het is ook mogelijk om in de twee weken ná deze inspraakavond een reactie op de herziene stedenbouwkundige opzet in te dienen. Het herziene plan wordt vanaf 16 januari op de gemeentelijke website gepubliceerd. De stukken zijn te vinden via www.rijswijk.nl/projecten/hbg.