Geen vakantie voor kinderen. Lessen worden thuis gegeven door ouders

Scholen zijn bezig met het opstellen van een noodpakket voor leerlingen die door de coronacrisis niet meer naar school kunnen. Afgelopen zondag werd besloten dat alle scholen dicht moeten tot 6 april.

Geen vakantie
In eerste instantie dachten veel kinderen dat ze drie weken vakantie zouden hebben, maar dit werd snel ontkracht door de scholen. Veel schooldirecties zijn al sinds zondag bezig om lespakketten samen te stellen zodat kinderen thuis kunnen leren met juf papa of juf mama.

Verplicht les volgen via afstandsonderwijs
In Rijswijk zijn de kinderen van Kindcentrum Snijders verplicht om in te loggen op een systeem en wordt bijgehouden welke lessen er gevolgd worden. Als er niet wordt ingelogd dan neemt de school contact op. Meerdere scholen doen dat. Andere scholen geven de ouders boeken mee met een schema en dringen er op aan om dagelijks de lessen te doen met de kinderen om achterstanden in het onderwijs te voorkomen.