Geen structureel probleem met Geestbrug

De lange blokkering van de Geestbrug op zaterdag 19 mei heeft niets te maken met achterstallig onderhoud of een strucrtureel probleem met de brug. Dat antwoordde het college van B&W op vragen van het VVD-raadslid Coen Sleddering

De Geestbrug stond 95 minuten in storing
Op die bewust zaterdag moest het verkeer lang wachten. De VVD in Rijswijk pleit voor goede bereikbaarheid, zowel over de weg als over het water. Uit navraag bij de beheerder, Provincie Zuid Holland, blijkt tussen de melding en het herstel de brug 95 minuten in storing gestaan (open stand). De storingsdienst was er binnen een half uur. Zij heeft de installatie opnieuw gestart en getest. Toen kon de brug weer functioneren. Er is geen bijzondere oorzaak ontdekt. Er is geen sprake van achterstallig onderhoud aan deze brug die in 1933 werd geplaatst.