Geen hotel in Landgoed De Voorde

Het plan om van Landgoed De Voorde een hotel/restaurant te maken lijkt nu niet door te gaan. De omwonenden waren toch al niet blij met het project dat voor overlast zou zorgen en een aantasting van de groene locatie. De eigenaar van het historische pand uit 1799 is de gemeente. Die zoekt  graag een bestemming die geld opbrengt voor het onderhoud

Er zijn teveel aanpassingen nodig om landgoed exploitabel te maken
Vele plannen zijn over tafel gegaan. Probleem is dat een nieuwe eigenaar het landgoed moet verbouwen en uitbreiden om het exploitabel te maken. Een restaurant in de vorm van een ‘autoshowroom’, extra parkeerplaatsen, auto’s door de landgoederenzone.

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de gemeentelijke monumentencommissie hebben negatief geadviseerd op de aanvraag. De aanvrager die het landgoed wil kopen van de gemeente heeft onvoldoende gegevens aangeleverd om de vergunning te kunnen verlenen.

Een weigering van deze omgevingsvergunning betekent ook dat het voor andere gegadigden moeilijk zal worden een plan te maken dat wél wordt goed gekeurd. Zoals het er nu uit ziet blijft het eigendom van de gemeente, met alle bijbehorende onderhoudskosten.