Gedaantewisseling van In de Bogaard is over ruim 10 jaar klaar

“In 2030 is winkelcentrum In de Bogaard een levendig woon-, winkel- en verblijfsgebied in een groene omgeving waarbij een groot deel van de omliggende kantoren zijn getransformeerd naar woningen”, lezen we in de gebiedsvisie van de gemeente Rijswijk. De gemeente Rijswijk neemt het voortouw met de herontwikkeling van het winkelcentrum. Dat is lovenswaardig, veel gemeenten zouden dat niet doen. Alleen in het Bogaardplein stopt ze al 2 miljoen euro.

Wat is het grote verschil met Leidschenhage? Daar is sprake van één eigenaar, dan kan je snel schakelen. Bij In de Bogaard hebben we te maken met een veelheid en vaak buitenlandse eigenaren. Met de gebiedsvisie In de Bogaard en omgeving steekt het college van B&W haar nek uit. Met de nieuwe functie geeft ze De Bogaard weer een toekomst, zorgt ze voor arbeidsplaatsen, woonruimte en een ontmoetingsruimte.