FOTO: Stankoverlast door wijziging afvalverwerking RijswijkBuiten

In RijswijkBuiten is sinds kort een wijziging doorgevoerd voor het verwerken van het restafval. De grijze bakken zijn omgestickerd tot PMD. Dit staat voor plastic, metaal en drinkkarton. Het restafval dient uiteindelijk via ondergrondse containers verwerkt te worden. Tot die tijd wordt het afval centraal verzameld met tijdelijke bovengrondse containers.

Stankoverlast door afval
De nieuwe werkwijze lijkt echter nog niet overal vlekkeloos te werken en het afval stapelt zich op rondom te containers. Aan de Laan van Sion ter hoogte van de Spieringweteringweg spreken buurtewoners over stankoverlast door opengereten zakken met luiers. Een andere bewoner zit met de handen in het haar vanwege de uitwerpselen van een nestje kittens die ze nergens kwijt kan.

Afval wordt ook na melding bij Avalex niet opgehaald
Ondanks verschillende telefoontjes naar Avalex is het afval in de afgelopen week niet opgehaald. Wij spraken hierover met Shari Helderman, teamleider klantenservice van Avalex. Zij geeft heel duidelijk aan dat ze het betreurt dat het afval niet is opgehaald. “Avalex is er verantwoordelijk voor dat containers nooit vol zijn. Wij moeten dat ook in de gaten houden en indien nodig een container bijplaatsen of vaker ledigen”, aldus Helderman.

Avalex steekt hand in eigen boezem
Avalex steekt hierbij ook hand in eigen boezem. Helderman vervolgt: “Als blijkt dat het aantal containers op een lokatie niet voldoende is moeten we daarop acteren en maatregelen treffen. Voor RijswijkBuiten is het echter te vroeg om actie te ondernemen omdat de wijziging pas enkele weken van kracht is. We vragen de bewoners hier om geduld”

Avalex geeft aan dat ze verschillende keren per week het restafval legen In RijswijkBuiten. “Als we toezeggen dat we komen narijden, dan moeten we dat ook doen. Als dat niet zo is gegaan, dan is dat niet de bedoeling geweest. Onze klantenservice heeft nauw contact met de planning en als blijkt dat we na moeten rijden en dat niet gedaan hebben dat is dat een aandachtspunt.”

Acacialaan
In de Acacialaan was afgelopen weken ook een probleem. Dit was volgens de gemeente een vergissing van de bewoners. Door de werkzaamheden konden bepaalde bakken niet bereikt worden door de vrachtwagens. De gemeente verklaart: “Bewoners zijn per brief geïnformeerd dat ze tijdelijk gebruik moesten maken van afvalbakken aan de rand van de straten. Deze konden wel geleegd worden door Avalex.” De gemeente heeft afgelopen donderdag het verkeerd geplaatste afval laten ophalen.

Melden van overlast bij Avalex is belangrijk
Het is van groot belang dat iedere vorm van overvolle vuilnisbakken gemeld wordt aan Avalex via 0900-0507 of via info@avalex.nl. Ook suggesties voor verbetering kunnen daar gedeeld worden. De gemeente Rijswijk is hiervoor niet het aanspreekpunt, “Avalex is verantwoordelijk voor het ophalen van het afval en zijn derhalve het aanspreekpunt voor vragen. Als je er onverhoopt niet uitkomt is het klantcontactcentrum van de gemeente wel bereikbaar via 14070.”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Afval RijswijkBuiten wordt deze week opgehaald
Tot slot, Avalex heeft aan Rijswijk.tv toegezegd dat de bakken in RijswijkBuiten deze week extra geledigd gaan worden. We houden het in de gaten.

image002 image1 image3 Afval RijswijkBuiten
<
>