Fietsplan 2040: Flink investeren in betere voorzieningen voor fietsers

Door de groei van Rijswijk de komende jaren komen er ook veel inwoners bij. Deze groei komt samen met de uitdaging om de stad met die extra inwoners leefbaar, bereikbaar en veilig te houden. Rijswijk heeft daarom een fietsplan opgesteld. Dit plan stond dinsdag op de agenda om besproken te worden. “Fietsen is een schone en gezonde vervoerswijze die weinig ruimte in beslag neemt en is daarmee een belangrijk onderdeel van de toekomstige mobiliteit van Rijswijk en de omliggende gemeenten. Het is daarom essentieel om in te zetten op het vergroten van het aandeel van fietsen in de mobiliteit van Rijswijk. Dan kan al het verkeer in Rijswijk blijven stromen”, aldus het raadsvoorstel.

Verbeterpunten voor meer fietsgebruik
In het fietsplan is onder andere een onderzoek opgenomen wat de Rijswijkers nodig hebben om de fiets meer te gaan gebruiken. De twee belangrijkste punten zijn kwalitatief betere verkeerspaden en kortere wachttijden bij fietspaden. Ook blijkt dat de fietsparkeerplekken vaak overvol zijn. Dit moet ook verbeteren volgens het plan. Het volledige plan is hier te bekijken.

Prioriteitenlijst opstellen
Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel werden de nodige verzoeken ingediend om het raadsvoorstel op bepaalde punten aan te passen. GroenLinks en D66 verzochten het college om voor de begroting van 2025 een prioriteitenlijst op te stellen met benodigde budgetten, financiering en tijdspad. Hiermee kan de raad bepalen welke projecten de komende jaren worden uitgevoerd waarbij er in ieder geval wordt uitgegaan van asfaltering van de drukste routes tenzij er sprake is van een complexe ondergrondse infrastructuur. De partijen VVD, PvdA, PG&R en Wij. steunden dit verzoek. Alleen Rijswijks Belang stemde tegen deze wijziging op het voorstel.

Sneller investeren
Het fietsplan en de aanvullende voorstellen van D66 Rijswijk en GroenLinks betekent dat er meer en sneller geinvesteerd gaat worden in het fietsen in en door Rijswijk. Er komen goede, veelal geasfalteerde routes, en er komen meer en betere fietsenstallingen en oversteekplekken.

Andere verzoeken
D66 Rijswijk en GroenLinks hebben samen meerdere voorstellen gedaan om het voor fietsers nog prettiger te maken. Zo is voorgesteld het opstelvak van de fietsers bij kruispunten te verbeteren en fietsers vaker groen licht te geven. Waarom zou je moeten wachten bij een verkeerslicht als er geen automobilist te bekennen valt? Met de nieuwe stoplichten (i-VRI’s) kan dit en de ervaringen in andere steden laten zien dat het veel aangenamer wordt om te fiesten.

Investering fietspaden is nodig
“Dat kunnen wij ook”, aldus Maarten van ’t Eind. “Het wordt tijd dat het voor de fietser ook fijn vertoeven is op de fietspaden in Rijswijk en daar zijn investeringen in onze fietspaden voor nodig”. Wemke van der Weij van D66 voegt daar aan toe: “En niet alleen een prettig fietspad verdient aandacht, ook een veilige en goede oversteek, door bijvoorbeeld de opstelvakken te verbeteren. En dit laatste helpt alle verkeersdeelnemers, hoe mooi is dat.”

Raadsvoorstel aangenomen
het raadsvoorstel Fietsplan 2040 werd met meerderheid aangenomen. Alleen Rijswijks Belang en CDA Rijswijk stemde tegen het voorstel.