Fietspaden langs Sir Winston Churchilllaan worden mooier

De fietspaden langs de Sir Winston Churchilllaan krijgen een andere inrichting en uiterlijk waardoor ze aantrekkelijker worden voor fietsers. Hiermee wil de gemeente stimuleren dat meer mensen de fiets pakken en de auto wat vaker laten staan. Eind van het jaar begint het werk. Het project is overigens Romeinse route genoemd, omdat in de Romeinse tijd over wat nu de Sir Winston Churchilllaan is een doorgaande route liep. Het was een van de meest noordelijke routes in Europa van het Romeinse rijk; de weg was belangrijk voor de verplaatsing van garnizoenen en voor handel.

Omwonenden hebben mee kunnen denken over de herinrichting van het eerste tracé tijdens enkele informatiebijeenkomsten. Langs de rest van de route krijgen omwonenden daarvoor ook de mogelijkheid zodra hun fase aan de beurt is. De werkzaamheden aan de fietsroute worden op sommige delen van het tracé gecombineerd met andere werkzaamheden, zoals het vervangen van asfalt op de hoofdrijbaan en het vervangen van rioolhuisaansluitingen. “Zo maken we werk met werk en beperken we de overlast voor omwonenden tot een minimum”, aldus
wethouder Van der Meij.

“De fietspaden worden comfortabeler waardoor het voor mensen gemakkelijk wordt om de fiets te pakken”, zegt collega en fietsambassadeur Van Hemert. De werkzaamheden voor de aanleg van de fietsroute beginnen nog dit jaar in het deel van de Sir Winston Churchilllaan tussen het Generaal Eisenhowerplein en de Volmerlaan. Hier vervangt de gemeente in het fietspad de bestaande klinkers voor zogenoemde comfortklinkers. Meer ingrijpende werkzaamheden volgen direct na de jaarwisseling.