Fietsen op een schone Heuvelring in Elsenburgerbos

Fietsen op de Heuvelring is een aparte ervaring, maar soms is het pad hier en daar vervuild.  De gemeente laat een aannemer ervoor zorgen dat  het fietspad zo schoon mogelijk blijft. Inmiddels is ook gestart met het vervangen van de beschoeiingen in het Elsenburgerbos. De oevers waren hier op vele plaatsen afgekalfd. Op natuurlijke wijze worden de oevers nu hersteld. De werkzaamheden duren tot het eind van het jaar.