Explosieven in Rijswijk Buiten zijn geruimd

In de grond waar de huizen van Rijswijk Buiten staan en nog worden gebouwd, zaten explosieven in de grond. In de Tweede Wereldoorlog zijn hier oorlogshandelingen geweest. Deze explosieven zijn opgespoord en verwijderd, zodat er veilig kan worden gebouwd. Dit werk kostte € 280.758,72, hiervan betaalt het ministerie 70%.