Bij slechte toegankelijkheid geen vergunning

Zeven Rijswijkse partijen vinden dat het college van b&w de toegankelijkheid van mensen met een beperking te garanderen door dit aspect op te nemen in de aanvraagprocedure voor de evenementenvergunning.

Zelden is er een motie ingediend door meer partijen dan vanavond in de Rijswijkse gemeenteraad. Rijswijks Belang, Beter voor Rijswijk, Wij, VVD, PvdA, Groen Links en CDA willen een goede toegankelijkheid voor mensen met een beperking bij vergunningplichtige evenementen.

Geen aandacht voor toegankelijk
“Evenementen voor meer dan 150 bezoekers zijn vergunningplichtig. Maar in de huidige aanvraagprocedure voor een evenementvergunning wordt geen aandacht besteed aan de toegankelijkheid van evenementen voor mensen met een (lichamelijke) beperking”, stelt Marc Weterings van Rijswijks Belang.

Toegankelijkheid opnemen in vergunning
De partijen die de motie hebben ondertekend vragen het College van B&W de toegankelijkheid voor mensen met een (lichamelijke) beperking te garanderen door dit aspect op te nemen in de aanvraagprocedure voor een evenementenvergunning.