Ergernissen van burgers worden aangepakt

Zes Rijswijkse partijen in de gemeenteraad dienen dinsdag 18 december, een motie in. Het gaat om het aanpakken van de ergernissen van inwoners zoals bijplaatsingen van afval bij containers, zwerfvuil en hondenpoep. Het worden zouden ‘ambtelijke bekeuringen’ moeten worden net als parkeerovertredingen en komen in de APV. De opbrengst vloeit in de gemeentekas.

Burgers klagen op sociale media
De partijen die hiervoor de handen ineen hebben geslagen zijn Gemeentebelangen Rijswijk, Wij., VVD, CDA, Beter voor Rijswijk en Rijswijks-Belang. De Rijswijkse bevolking maakt zich op sociale media dagelijks boos over deze ‘kleine’ ergernissen. Maar omdat er niets aan gebeurde, werden het ‘grote’ ergernissen.

De raad heeft gesproken
Na een uitgebreid debat in de gemeenteraad afgelopen dinsdag werd het verzoek van D66, PvdA en de burgemeester door de initiatiefnemers van de motie overgenomen om eerst een onderzoek te doen naar de kosten, uitvoerbaarheid en effectiviteit van bestuurlijke boetes. De resultaten hiervan zullen in het tweede kwartaal van 2019 aan de raad worden voorgelegd. De kadernota Handhaving en Toezicht kon uiteindelijk daardoor op steun rekenen van de voltallige gemeenteraad.