Enquête toont aan: Respect scoort een 6,9 in Rijswijk

Het gedrag op social media, de manier waarop we met elkaar omgaan en het niet opruimen van je eigen troep. Daar maken veel inwoners zich zorgen over. Zij geven respect het rapportcijfer 6,9, aldus een enquête van het CDA Rijswijk. “Laten we samen proberen hier minimaal een 8,5 van te maken. Respect draagt tenslotte in belangrijke mate bij aan een veilige, leefbare en prettige leefomgeving voor iedereen in Rijswijk”, aldus Johanna Besteman, fractievoorzitter van het CDA in Rijswijk.

Omzien naar elkaar
Het CDA zou graag zien dat Rijswijk de meest respectvolle gemeente van Nederland wordt. Respect voor elkaar betekent immers omzien naar elkaar. En dat is voor het CDA van groot belang. Rijswijkers vinden dat zelf ook heel belangrijk, zo bleek uit een enquête die het CDA heeft gehouden tijdens de week van Respect.

Helft Rijswijkers maakt zich zorgen
Uit de enquête blijkt dat veel Rijswijkse inwoners hun best doen om respectvol met elkaar om te gaan. Toch maakt meer dan de helft van de respondenten zich zorgen over hoe respectvol hun gemeente is. Dat uit zich in de manier waarop politici met elkaar en inwoners omgaan en de Rijswijkers met elkaar omgaan op social media. Ook is er geen voor minderheden en voor mensen met een andere geloofsovertuiging. Dat geldt ook voor de respectloze reacties op berichten op nieuwssites.

Gebrek aan restpect op social media
Het gebrek aan respect op social media komt vaak terug. Dit leeft bijzonder sterk, zo blijkt uit de enquête. Maar ook de zorg van mensen over de manier waarop politici en inwoners met elkaar omgaan, valt op. ‘We moeten dus echt serieus aan de slag en samen aan het werk om dat te nog verder verbeteren’, vindt het CDA.

We laten elkaar niet uitpraten
Daarnaast blijken Rijswijkse inwoners het meeste moeite te hebben met elkaar niet uit laten praten bij meningsverschillen. Ook bij de kassa mensen voor laten gaan met maar een paar boodschappen en voorrang geven op straat vind men lastig. Het meest ontbreken van respect wordt ervaren bij het niet opruimen van de eigen rotzooi. Heeft u vragen over dit bericht, stuur ons dan even een berichtje op fractie@rijswijk.cda.nl.