Eetcafé nieuwe stadhuis moet aantrekkelijk worden

Het nieuwe Huis van de Stad krijgt ook een horecavoorziening. Een vijftal horecaondernemers hebben zich gebogen over de mogelijkheden hiervan. Zij stellen dat de locatie zo aantrekkelijk moet zijn dat ook bezoekers hier gaan zitten. Een echt Eetcafé, met op de menukaart verse sappen, lekkere belegde ambachtelijke broodjes, huisgemaakt plaatgebak en dagelijks wisselende maaltijden. En natuurlijk met een terras aan de vijver. Volgens planning gaat het eetcafé in juni 2020 open.

Sociaal Werkbedrijf betrekken bij horeca
Uit alle gesprekken komt naar voren dat de horeca niet alleen kan draaien op de ‘bewoners’ van het Huis van de Stad, zelfs al gaan ze ook de lunches bij vergaderingen verzorgen. Het moet ook een ontmoetingscafé worden en een werk- en leescafé voor de bezoekers. Er wordt geadviseerd om met meerdere partijen onderling samen te werken om een succesvollere exploitatie neer te zetten. Niet alleen de combinatie horeca exploitant en sociaal werkbedrijf.

Rijswijkers betrekken bij keuze
Er is  een programma van eisen voor de restauratieve voorziening in het Huis van de Stad  verder uitgewerkt. Op basis hiervan is een voorlopig ontwerp van deze voorziening gemaakt om de mogelijkheden maar ook knelpunten in beeld te brengen. Daarnaast worden nog enkele varianten van de restauratieve voorziening met bijbehorende varianten in beeld brengen. Uiteindelijk zal het meest geëigende ontwerp met de betrokken partners en de horecaexploitant verder uitgewerkt worden. ook omwonenden en overige bewoners van Rijswijk worden hierbij betrokken.

Gezellig en gezonde menukaart
Kortom je gaat in het eetcafé zitten als je je paspoort hebt opgehaald, net bij een trouwerij bent geweest, je kind een boek uitzoekt in de bibliotheek of je een cursus volgt of bij een koorrepetitie gaat luisteren….Gewoon gezellig en met een gezonde menukaart.