Eerste uur gratis parkeren in Rijswijk

Een jaar geleden werd de motie ‘eerste uur gratis parkeren in winkelgebieden’ aangenomen maar nog steeds niet ingevoerd. Onafhankelijk Rijswijk trakteerde de winkeliers in Winkelcentrum Oud Rijswijk zaterdag niet op een rouwkaart maar op een tompouche. Fractievoorzitter Romy de Man: “Het was een leuke ochtend met een duidelijke uitkomst: een uur gratis parkeren is wel degelijk gewenst in Oud Rijswijk! Daarnaast willen winkeliers dat het parkeren begrijpelijk blijft, en dat er geen misbruik wordt gemaakt van de regels.”