Eerste sloep in de Rijswijkse haven

In de plannen voor de Rijswijkse haven staat behalve de bouw van nieuwe bedrijfspanden ook dat de functie van de haven meer recreatief moet worden. Gesproken wordt over een sloepenhaven met een botenhuis met daarin een horecagelegenheid. De eerste sloep hebben we al gesignaleerd. Wanneer er meer belangstelling is, komt er ook een aanlegsteiger.