Eerste slimme woning komt in RijswijkBuiten

Ontwikkelaar Dura Vermeer ontwikkelt een eerste echt zelflerend systeem voor slimme woningen. Begin 2017 wordt gestart met de bouw van de eerste pilotwoningen in de duurzaamste wijk van Nederland: Rijswijk Buiten.

In een van de pilotwoningen wordt getest, getoetst en verder ontwikkeld. In de andere pilotwoning zorgt het gebruik van de eerste bewoners voor waardevolle inzichten voor de volgende stappen in de doorontwikkeling van het systeem dat de nam IRIS draagt.

Volgens de ontwikkelaar maakt IRIS het leven ‘makkelijker, veiliger, duurzamer en gezonder door een zelflerend systeem dat zich aanpast aan het gedrag en patronen van de bewoners’.