Een nieuw jaar, een nieuw begin

Zit niet lekker in je vel, bijvoorbeeld doordat je uit een moeilijke periode komt, zich regelmatig alleen voelt of denkt: “Is dit het?”. Soms is het goed de balans op te maken en te kijken hoe het beter of plezieriger kan. De cursus ‘Grip en glans’ kan je hierbij helpen. De cursus start op 4 maart. Er zijn 6 bijeenkomsten op de maandagmiddag van 14 tot 16 uur in Wijkcentrum Stervoorde. Meer informatie of opgeven :Lisette.elgershuizen@welzijn-rijswijk.nl  of bel met 06- 164 50 177

Waarom zou je je aanmelden?
Meedoen kan je veel opleveren: naast een flinke dosis plezier ervaren de meeste deelnemers dat zij langdurig positiever gestemd, daadkrachtiger zijn en meer grip hebben op het leven. De cursus is niet bedoeld om problemen te bespreken: we kijken juist graag naar wensen en mogelijkheden. Je inzet is bij deze cursus van groot belang!

Intake gesprek met elke deelnemer
Met iedere deelnemer vindt vooraf een intakegesprek plaats. De kosten bedragen € 25,- voor de hele cursus, inclusief cursusmap, koffie, thee en wat lekkers (voor Ooievaarspashouders bedragen de kosten € 12,50). De cursus wordt gegeven door Lisette Elgershuizen en Lonneke Hofmeester.