Ed Braam voorgedragen als lijsttrekker Beter voor Rijswijk

Als de bijeenkomst van de achterban van Beter voor Rijswijk van 30 mei akkoord gaat wordt Ed Braam, voor de tweede keer, benoemd tot lijstrekker. Ruim drie jaar geleden deed Braam, voor de eerste keer mee aan de Gemeenteraadsverkiezingen in Rijswijk. De nieuwkomer kreeg het vertrouwen van de kiezers dat resulteerde in vijf zetels en was samen met Gemeentebelangen de grootste partij. Vanwege de door leegloop geteisterde Gemeentebelangen is Beter voor Rijswijk nu al verreweg de grootste partij.

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen rekent Braam op een flinke groei waarbij het zijn ambitie is om na de verkiezingen op een aantal zware wethoudersposten deel te gaan nemen in het nieuw te vormen college. Tijdens de vorige collegeonderhandelingen bleek spoedig dat Beter voor Rijswijk als verreweg de grootste winnaar van de verkiezingen op voorhand, door met name D66 werd uitgesloten.

Beter voor Rijswijk heeft aangetoond dat het met de komst in de Gemeenteraad is ontwikkeld tot een volwaardige partij en trots is op de behaalde successen met de terugkeer van de z.g. “borstenbus” en haar activiteiten tot het behoud en renovatie van het Rijswijkse dierenasiel aan het Julialaantje. Deze resultaten zijn bereikt met hulp van een enthousiaste achterban. Raadsleden van Beter voor Rijswijk zijn veelal  te vinden op de vele wijkbijeenkomsten en sportieve evenementen in de stad zodat zij betrokken blijven met wat er leeft in Rijswijk.

Door benoeming van het lijsttrekkerschap van Beter voor Rijswijk wordt definitief duidelijk dat de Rijswijkse partij niet, zoals hardnekkige geruchten bleven beweren, wordt omgevormd tot een PVV afdeling. “De inwoners kennen ons als Beter voor Rijswijk en wij willen dat succes graag verder uitbouwen” aldus een opgetogen Braam. Deze zomer komt Beter voor Rijswijk met de lijst van twaalf kansrijke kandidaten “mijn diamantjes” zoals Braam dit glunderend noemt. Buiten zijn lijsttrekkerschap zal Braam in de functie van statenlid van de PVV ook actief blijven in de Provincie.