€ 5000 van ING voor Rijswijkse  Our House

Our House, een Rijswijks initiatief voor een kleinschalig zorg- en wooninitiatief in Nieuw Rijswijk, voor 12-14 jong volwassenen, met een verstandelijke beperking en eventueel ASS, heeft € 5000 gekregen van de Help Nederland vooruit campagne van het ING Nederland fonds. Hiermee wil de bank de vele organisaties die in Nederland actief zijn en mensen vooruit te helpen, een steuntje in de rug geven. De meeste stemmen werden uitgebracht op Our House.
In Our House kunnen kinderen kinderen in harmonie samenwonen met leeftijdsgenoten, in een zo “normaal” mogelijke huiselijke omgeving. Our House wil voor kinderen een veilig, vertrouwd, gezellig thuis realiseren. “Als ouders willen we dat er rekening wordt gehouden met de verschillende beperkingen van de kinderen”, aldus initiatiefneemster Miranda Rennings.

In Our House zal een vast team professionele begeleiders van Ipse de Bruggen elke bewoner op zijn/haar afgestemde ondersteuning en zorg bieden bij de dagelijkse gang van zaken.
In Our House zijn de kosten voor wonen en zorg gescheiden.
De zorg wordt betaald vanuit het PGB van de bewoner. Huur en kosten van levensonderhoud worden betaald vanuit de Wajong uitkering van de bewoner.