DSW kwekerij moet weg voor huizenbouw

In de kas van Sionsgaarde werken nu kwetsbare werknemers van DSW in een veilige en beschermde werkomgeving. Voor het oprukkende RijswijkBuiten moet hun vertrouwde werkplek plaatsmaken voor huizen.

 

Voor de ontwikkeling van RijswijkBuiten worden door de gemeente grond gekocht. Op 6 september besloot het college kwekerij Sionsgaerde aan de Van Rijnweg 1b te kopen. De kwekerij is onderdeel van de DSW Rijswijk. De kwekerij is gekocht voor €2.370.750,-.  Voor de medewerkers van de DSW heeft de verkoop van Sionsgaerde uiteraard gevolgen.

 

“Wij hechten grote waarde aan het hebben en houden van een veilige en beschermde werkomgeving voor de kwetsbare werknemers van DSW”, aldus het college. Het Dagelijks Bestuur van de DSW heeft daarom de directeur opdracht gegeven tijdig te zorgen voor de herplaatsing van de medewerkers van de kwekerij. De kwekerij is als één van de laatste glastuinbouwbedrijven in RijswijkBuiten aangekocht met als opleverdatum 2 januari 2018.

 

Er is een projectplan opgesteld waarin de stappen van herplaatsing zorgvuldig en gefaseerd worden genomen. Daarmee is een passende herplaatsing van medewerkers zo goed mogelijk geborgd. Het Dagelijks Bestuur houdt toezicht en wordt regelmatig geïnformeerd over de voortgang van de herplaatsingen.