Docenten Rijswijks Lyceum ontslagen wegens fraude

Het Rijswijks Lyceum heeft vandaag op staande voet vier docenten ontslagen wegens fraude met eindexamens. De docenten gaven aan zeven leerlingen de kans om hun antwoorden te verbeteren. De zaak kwam aan het licht toen bleek dat antwoorden van verschillende leerlingen veel op elkaar leken. Binnen de school is geschokt gereageerd op de fraude.

Herexamen in augustus
Het bestuur van het Rijswijks Lyceum gaat aangifte doen van de fraude bij de politie en hebben de inspectie van het onderwijs ingelicht. De studenten in kwestie zagen hun herexamen ongeldig verklaard worden om vervolgens in augustus een nieuwe poging te doen.

Initiatief lag bij de docenten
Het bestuur en de schoolleiding hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar de fraude. Hier zijn de ontslagen docenten ook bij betrokken geweest. Zij hebben bevestigd dat ze in zeven gevallen frauduleus gehandeld hebben. De betreffende docenten wilden ten behoeve van de school en de leerlingen langs deze weg de examenresultaten van de school beïnvloeden. Het initiatief voor de aanpassingen heeft volledig bij de docenten gelegen.

Leerlingen zijn verleid door docenten
Rijswijk.tv sprak met Arno Peters. Hij is voorzitter van het college van VO Haaglanden. We vroegen hem of de leerlingen van de fraude af wisten. Peters: “Er is een vertrouwensrelatie met de leerlingen en door de school is enorm geinvesteerd in de voorbereiding van de examens en de herexamens. Toen bleek dat de inspanningen niet leidde tot het gewenste resultaat hebben de docenten dit initiatief genomen. De leerlingen zijn verleid in deze situatie en dat kun je kinderen niet aanrekenen. Kijkend naar de vertrouwensrelatie leggen we de verantwoordelijkheid voor 100 procent bij de docenten neer.”