Dieren hebben nu een eigen plek in Rijswijks gemeentehuis

In Rijswijk zijn 7.000 honden, 4.500 katten. Kom je aan een dier, dan krijg je de hele Rijswijkse bevolking over je heen. En toch, het dierenwelzijn in Rijswijk was nergens vastgelegd. Er was geen ambtenaar die zich met dierenwelzijn bezighield. Dankzij wethouder Marloes Borsboom en raadslid Jessica van Batenburg is dat veranderd. Rijswijk heeft nu een nota dierenwelzijn en een ambtenaar die op dit onderwerp verantwoordelijk is. “De dieren zijn in Rijswijk geen sluitpost”, zegt Marloes. “Dieren hebben een stem gekregen”, vult Jessica aan.

In de laatste raadsvergadering zijn alle raadsleden unaniem akkoord gegaan met de Nota Dierenwelzijn. Drie jaar geleden stelde Beter voor Rijswijk raadslid Jessica van Batenburg het dierenwelzijn in de gemeenteraad aan de orde. “Zwerfdieren, verwaarlozing, bijtincidenten, maar ook hondenpoep, allemaal onderwerpen waar burgers zich druk over maken. Maar zonder gemeentelijk beleid zijn er geen kaders en kan je niet handhaven”, zegt Jessica. Naast de huisdieren komen ook de dieren in de vrije Rijswijkse natuur in de nota aan de orde. Vogels, egels, ganzen, eenden, konijnen, vlinders en bijen.

“Uit een inventarisatie bleek dat we wel al veel deden op het gebied van dierenwelzijn, maar dat het erg versnipperd was georganiseerd. Deze nota dierenwelzijn brengt het allemaal weer samen met concrete maatregelen om dierenwelzijn goed op de rails te zetten en te houden”, benadrukt Marloes Borsboom. Bij het aantreden van dit college was er geen wethouder verantwoordelijk voor dierenwelzijn. Met haar Groen Links achtergrond is het nu bij Marloes in goede handen.

De nota is tot stand gekomen samen met dierenorganisaties zoals het Streekdierentehuis Het Julialaantje, Het Knaaghof, de kinderboederij Het Akkertje en de dierenambulance en veel bij dierenwelzijn betrokken personen. Ook zijn de inwoners door een online enquête dierenwelzijn hierbij betrokken.

Zo maar wat willekeurige actiepunten uit de nota. De opruimplicht van hondenpoep, de verbetering van de veiligheid voor honden en het protocol voor bijtincidenten. De chipacties voor katten zodat snel duidelijk wordt wie de eigenaar is van gevonden katten. Diervriendelijke oevers met uitstapmogelijkheden voor eenden, drijvende nestelmogelijkheden voor watervogels en niet baggeren als vogels in het water nestelen. Inbouwen van vleermuiskasten bij gebouwen. Lesprogramma’s maken voor basisscholen over dierenwelzijn. Inwoners betrekken bij de uitvoering van het dierenwelzijnsbeleid.

Marloes Borsboom: “Met deze nota is dierenwelzijn officieel als portefeuille vastgelegd en een continu aandachtsgebied geworden, dat verder verankerd zal worden in de nieuwe omgevingswet. En bovenal, een onderwerp dat samen met de dierenorganisaties en inwoners steevast op de agenda zal staan”.