Dick Jense: Leegstandswet tegen leegloop Bogaard!

Onafhankelijk Rijswijk wil dat de gemeente Rijswijk de Leegstandswet inzet om de leegloop van de Bogaard een halt toe te roepen. In de afgelopen jaren is de leegstand toegenomen tot zo’n 20% tot 25%. “Door de introductie van een Leegstandsverordening kan de gemeente afdwingen dat leegstand actief wordt bestreden,” zegt Dick Jense.

OR werkt aan initiatiefvoorstel
Jense: “Duurt de leegstand langer dan 6 maanden, dan moet dit door de verhuurder bij de gemeente worden gemeld. Daarnaast kan de gemeente bij verhuurders afdwingen dat aanpassingen worden gedaan om het gebouw geschikt te maken voor specifiek gebruik. Na een jaar leegstand kan de gemeente een (verplichtende) voordracht doen voor een gebruiker en kan zij boetes opleggen als hieraan niet wordt voldaan. Onder andere de gemeente Schiedam nam begin 2017 dezelfde maatregel”.

Onafhankelijk Rijswijk pakt de handschoen op en werkt aan een initiatiefvoorstel om een verordening op basis van de Leegstandswet (zoals bv. dit jaar ook in Schiedam werd gedaan) te combineren met andere maatregelen: de realisatie van (gedeeltelijk) gratis parkeren en de introductie van stimuleringsmaatregelen voor vestiging van ondernemers/winkeliers. Daarbij zal worden ingezet op een samenwerking tussen gemeente, winkeliers en de exploitant van de parkeergarage (Q-Park).