Delftweg wordt een fietsstraat

De gemeente gaat eind november bewoners en ondernemers van de Delftweg tijdens een inloopbijeenkomst informeren over het nieuwe ontwerp voor de herinrichting van deze straat tot fietsstraat. Het college is dinsdag 7 november akkoord gegaan met een nieuw voorstel voor de herinrichtingBij de Delftweg zijn de volgende zaken aan de orde. Het huidige fietspad is te smal om de groeiende stroom fietsers te verwerken. Vooral de elektrische fiets is aan een opmars bezig en de twee verschillende groepen fietsers (elektrisch en traditioneel) zitten elkaar onbedoeld in de weg. Ook zijn er enkele tramoversteken in de Delftweg die veiliger kunnen. De gemeente wil de weg daarom graag inrichten tot fietsstraat.

De HTM wil de tramsporen aanpassen aan de nieuwe tram zoals die nu al op de route van lijn 17 rijdt. Tegelijkertijd wil de provincie Zuid-Holland voor de veiligheid onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de oever van de Vliet. Het nieuwe ontwerp voorziet in al deze werkzaamheden. Hierin zijn bovendien wensen van omwonenden verwerkt. In een eerder stadium was er sprake van dat de meerderheid van de bomen langs het traject zou moeten verdwijnen. Dat blijkt echter niet zo te zijn. In totaal staan er 190 bomen langs de Delftweg. Hiervan kunnen er 108 sowieso blijven staan. Er moeten 82 bomen worden gekapt. Deze worden in het nieuwe ontwerp vervangen. Bovendien worden er 26 bomen extra geplant. Omwonenden krijgen deze week een uitnodiging voor de inloopbijeenkomst in hun brievenbus