‘Deel Bogaard slopen voor woningen’

“We moeten minimaal een kwart van het winkeloppervlak van winkelcentrum In de Bogaard slopen en gebruiken voor woningbouw. Het is wat ons betreft echt een illusie om te denken dat het winkelcentrum de regionale functie van weleer nog kan vervullen”, zegt Jeffrey Keus van Gemeentebelangen Rijswijk. Hij wil een lans te breken voor de noodzakelijke verstedelijkings- en transformatie opgave van de Bogaard en omgeving.

Unieke mogelijkheid hier woningen te bouwen
Voor Gemeentebelangen Rijswijk is het helder dat de herontwikkeling van de Bogaard en omgeving de hoogste prioriteit moet hebben voor een toekomstbestendige, vitale en duurzame stad. “Het gebied biedt gegeven haar locatie en ontsluiting een unieke mogelijkheid om een flinke bijdrage te leveren aan de verstedelijkings-en woonopgave waar dit deel van de Randstad om vraagt. Rijswijk is één van die gemeenten die genoemd is langs de strategische openbaar vervoerslijn Leiden-Dordrecht waarvan regionaal, provinciaal en landelijk reeds is uitgesproken dat langs deze lijn ruim 240.000 woningen gerealiseerd moeten gaan worden”, aldus Jeffrey Keus.