Daar staan de letters LP voor

Een veelgestelde vraag die de kandidaten van de LP Rijswijk tijdens de verkiezingscampane te horen krijgen. De LP staat voor ‘Libertarische Partij’, maar bij die uitleg beginnen vaak de ogen te rollen volgens lijsttrekker Jeroen Weber. ‘Het is lastig om libertarisme in een paar zinnen uit te leggen. De LP is een landelijke partij die ook meedeed aan de laatste landelijke verkiezingen, en doet tijdens deze gemeenteraadsverkiezingen in diverse gemeenten mee. De libertarische partij bestaat als beweging in Nederland zo’n 25 jaar.’, aldus Jeroen Weber.

Klassiek liberalisme
Hij vervolgt: ‘In het kort is het libertarisme een verdere uitwerking van het klassiek liberalisme. Ik vergelijk dit ter verduidelijking een beetje met de VVD standpunten van Bolkenstein in de jaren tachtig, liberaal en vrij, maar dan een stuk progressiever en vele malen liberaler.’

De belangrijkste kernpunten van de LP zijn het verkleinen van de overheid, meer zeggenschap voor burgers, meer persoonlijke vrijheid en soevereiniteit en lagere belastingen. Het libertarisme is in de 19e eeuw ontstaan als gevolg van de gestage groei en macht van overheden en de daaraan verbonden beperking van de individuele vrijheden.

Invloed op beleid
In Rijswijk wil de LP dat inwoners vooral meer invloed krijgen op het beleid. De overheid staat ten dienste van de burgers en niet andersom. Democratie betekent niet voor niets volksheerschappij, aldus Weber.