D66 wil Rijswijk veiliger maken

D66 Rijswijk maakt zich al langere tijd zorgen over de verkeersveiligheid in het verkeer en heeft een groenboek gemaakt. In februari van dit jaar vroeg de partij aan Rijswijkse inwoners om punten van onveiligheid door te geven. Dit werd massaal gedaan. De bevindingen werden meegenomen in het opstellen van het ‘Groenboek Veilig op pad in Rijswijk.’ Het boek werd deze week overhandigd aan verkeerswethouder Bjorn Lugthart en moet oproepen tot verdere actie van de gemeente.

Bewoners maken zich zorgen
Elze Woudstra van D66: “De bijdragen van inwoners laten zien dat er duidelijke zorgen zijn over het gedrag van mensen in het verkeer. Door rood licht en te hard rijden staan duidelijk op één. Daarnaast vraagt ook de inrichting aandacht: onduidelijke afstelling van verkeerslichten, te volle en half lege opstelstroken, lege kruispunten, doodlopende fietspaden, sluiproutes en het gebrek aan ruimte voor fietsers en scooters zijn punten die worden genoemd.”

Verkeersveiligheid is belangrijk speerpunt voor gemeente
Rijswijk.tv sprak met wethouder Lugthart over verkeersveiligheid in Rijswijk: “De urgentie om de verkeersveiligheid in Rijswijk te verbeteren is groot. Wekelijks ontvang ik klachten dat er veel te hard gereden wordt. De hoogst gemeten snelheid was vorige week 101 km waar 50 km is toegestaan.”

Inzetten op drie fronten
Wethouder Lugthart geeft aan dat de verkeersveiligheid een speerpunt in Rijswijk is waarbij de lat hoog ligt. “We zetten in op drie fronten. We pakken de weginrichting aan, we zorgen voor voorlichting en educatie en daarnaast intensiveren we de handhaving. We hebben daarvoor een actieplan opgesteld. Ik vind het initiatief van D66 mooi en neem de punten mee bij de aanpak van verkeersveiligheid.”

Het doel is ‘nul’ verkeersslachtoffers per jaar
Elze Woudstra hoopt op simpele maatregelen op de korte termijn en gerichte keuzes en acties voor de langere termijn. Hiermee moet het aantal ongelukken met letsel dalen. “We moeten toe naar een straat die voor iedereen is en niet voor degene die het hardst door Rijswijk wil rijden of het brutaalste is. En als doel: maak een punt van 0 verkeersslachtoffers en veilige straten voor iedereen in Rijswijk.”