[VIDEO] D66 roept inwoners Rijswijk op om ervaring met verkeerssituaties te delen

De afgelopen jaren stijgt het aantal aanrijdingen met en zonder letsel in Rijswijk. Met name tussen fietsers, scooters, scootmobielen en auto’s op kruispunten zien we een toename. D66 Rijswijk vindt het belangrijk dat inwoners kunnen meedenken over hoe de stoplichten in Rijswijk worden afgesteld om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Denk mee en deel je ervaring
Rijswijk.tv sprak met Elze Woudstra van D66 Rijswijk. Zij roept alle inwoners op om te laten weten wat hun bevindingen zijn over de instelling van de stoplichten in Rijswijk. “Er is aandacht nodig voor het langzame en kwetsbare verkeer en goede instellingen van de verkeerslichten voor doorstroming. Een heel aantal kruispunten met problemen zijn bekend: zoals de Laan van Oversteen en de kruising bij de Geestbrugweg”, aldus Woudstra.

Denk mee in oplossingen
Het is belangrijk dat ook de andere punten bij de gemeente duidelijk zijn en mee kunnen in het actieplan. Niet alleen wat er mis gaat, maar ook mogelijke oplossingen én te maken keuzes welk verkeer voorgaat zijn belangrijk.

D66 is op zoek naar een overzicht voor een actieplan dat in maart aan de wethouder gepresenteerd wordt:

● Kruispunten waar auto’s en fietsers die rechtdoor gaan tegelijk groen krijgen. Dit kan veiliger: door de auto’s een paar seconden later groen te geven dan de (brom)fietsers is aangetoond dat er minder ongelukken zijn, de auto’s zien (brom)fietsers en bromfietsen beter aankomen. Bijvoorbeeld: kruising Hendrik Ravestijnplein / Burgemeesters Elsenlaan.
● Verkeerslichten die voor fietsers en voetgangers langer dan 2 minuten op rood staan. Bijvoorbeeld op de kruising Herenstraat / Haagweg.
● Plekken waar het fietspad of het opstelvak te klein is voor het aantal fietsers.
● Andere ideeën die je hebt om kruispunten, fietspaden, voetpaden veiliger te maken, zoals het verplaatsen van scooters/brommers naar de rijbaan, het verlagen van de snelheid op niet doorgaande wegen naar 30km per uur.

Mail D66 met je ideeën of bevindingen 
Stuur je verkeerssituatie en idee met een foto en beschrijving naar: info@d66rijswijk.nl vóór 1 maart 2019.