Cursus Mindfulness voor Mantelzorgers, omgaan met stress

Rijswijk heeft veel mantelzorgers. Inwoners die zorgen voor een moeder, een buur of een goede vriend. Heel belangrijk, maar waardoor er weinig ruimte en tijd voor jezelf is. Regelmatig een moment van rust nemen en aandacht geven aan uzelf is van groot belang om het zorgen vol te kunnen houden. In februari start Welzijn Rijswijk daarom weer een cursus Mindfulness voor Mantelzorgers in Wijkcentrum Het Oude Raadhuis, Laan Hofrust 4. Woensdag 6 februari van 13.30 tot 15.00 uur is de eerste introductiebijeenkomst.

Doen van oefeningen
Diverse onderzoeken wijzen uit dat Mindfulness effectief is bij klachten ten gevolge van stress en bij het vergroten van uw zelfinzicht. De cursus leert u om u niet mee te laten slepen door onrustige gedachtes en spanningsvolle situaties. Deels door praktische en leerzame informatie, deels door het doen van oefeningen.

Omgaan met stress
Onderwerpen die tijdens deze cursus aan de orde komen: wat is Mindfulness,  de automatische piloot, omgaan met hindernissen, bewust worden van de ademhaling, omgaan met stress en piekeren, gewoonten en patronen, acceptatie. De cursusleidster is Joke van Marrewijk (www.jokevanmarrewijk.nl)

Curusdata Data:
Woensdag 6 februari van 13.30 tot 15.00 uur is de eerste introductiebijeenkomst. De overige bijeenkomsten zijn op: 13 februari, 20 februari, 6 maart, 20 maart, 3 april, 17 april en 24 april van 13.30 tot 15.30 uur. Voor vragen over de cursus kunt u bellen met Lonneke Hofmeester: 06-407 593 56